Szkolenie strażaków z OSP Chrzęsne

Szkolenie strażaków z OSP Chrzęsne, fot: OSP Chrzęsne

31 października jednostka OSP Chrzęsne przeprowadziła ćwiczenia na terenie firmy Piotro-Stal w Tłuszczu z zakresu ratownictwa drogowego i medycznego. W ćwiczeniach wziął również udział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Przeprowadzono dwie akcje. Pierwsza polegała na dotarciu do dwójki poszkodowanych w dwóch autach, z czego w pierwszym aucie osoba była zakleszczona między siedzeniami. W drugim, poszkodowany miał zakleszczoną nogę i dwukrotnie zanikały jego funkcje życiowe.
Druga akcja polegała na dotarciu do poszkodowanego po dachowaniu auta.

Strażacy dziękują Panu Prezesowi Piotrowi Sikorze za udostępnienie placu i samochodów, na których mogli przeprowadzić ćwiczenia oraz Panu Pawłowi Kozakiewiczowi za przygotowanie placu i za całościową obsługę logistyczną.

Szkolenie strażaków z OSP Chrzęsne, fot: OSP Chrzęsne

Fot./ tekst: OSP Chrzęsne