Szkolenie „Wejdźmy na dach” w Radzyminie

Szkolenie „Wejdźmy na dach” źródło: radzymin.pl

Szkolenie „Wejdźmy na dach” odbędzie się w SPS w Radzyminie, ul. Komunalna 8, 9 października o godz. 10:30, zakończenie planowane o godz. 13:30. Zapisy pod numerem tel. (22) 346 11 58.

Poruszane zagadnienia: przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu, korzyści wynikające z pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska; jak we własnym zakresie można zapobiegać zmianom klimatu w skali lokalnej – zielona i błękitna infrastruktura jako rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność; wskazanie korzyści płynących z rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury (np. zatrzymywanie wody opadowej, termoizolacja, funkcja ogniochronna, budowanie nowoczesnego i ekologicznego wizerunku firmy/ instytucji); zaproponowanie konkretnych działań (przykłady dobrych praktyk) które będą inspiracją do rozwiązań architektonicznych, atrakcyjnych zarówno pod względem wyglądu jak i pełnionej funkcji, np. zielone dachy i elewacje, parki kieszonkowe, itp. Na koniec rozdanie sadzonek roślin rodzimych dla uczestników szkolenia. Liczba osób ograniczona. Szkolenie przewidziane dla osób dorosłych.

Szkolenie „Wejdźmy na dach” źródło: radzymin.pl