Tak wiele a wciąż mało

Ponad 4,3 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów, wśród wyróżnionych Kobyłka.

Zaledwie cząstka z kwoty 4 350 955,16 zł na realizację zadań w ramach RFRD przypadła w udziale gminie Kobyłka. Delegaci miasta podpisali 3 umowy na łączną kwotę 152 tys. zł.

Środki te przeznaczone mają być na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kobyłce, przy ul. Jana Pawła II przy ul. Wołomińskiej (rozbabranego od wielu miesięcy), na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kobyłce, przy ul. Przyjacielskiej i ul. Longinusa oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ks. Kazimierza Pieniążka i ul. Ks. Franciszka Marmo.

– Jesteśmy w trakcie przygotowań do przekazania kolejnych środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok – mówił Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki podczas podpisywania umów z przedstawicielami wyróżnionych samorządów.