Targi Pracy i Edukacji

14 marca roku w godz. 10.00 – 14.00 w Powiatowym Centrum Kultury FABRYCZKA w Wołominie odbędą się Targi Pracy i Edukacji.

Tegoroczne Targi Pracy będą kolejną okazją do spotkania się z potencjalnymi pracodawcami, zdobycia cennych kontaktów oraz poszukiwania nowych możliwości kariery zawodowej.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy – mają szansę zapoznania się z zakresem/profilem działalności firm, poznania zasad rekrutacji, złożenia dokumentów aplikacyjnych, a także zaprezentowania się we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Dla Pracodawców i Przedsiębiorców jest to niepowtarzalna okazja do wymiany informacji i promocji.

W trakcie wydarzenia (tj. w godz. 11.00-13.00) planowane są trzy prelekcje m.in. na temat budowania wizerunku i komunikacji, typów osobowości i mocnych stron, a także ekonomii społecznej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.