Teren po starej pływalni w całości własnością gminy

Podpisanie aktu notarialnego, Elżbieta Radwan i Kazimierz Rakowski

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski podpisali akt notarialny na mocy którego tereny po starej pływalni w Wołominie przy ulicy Broniewskiego stały się własnością Gminy Wołomin.

Teren ten od lat stał niezagospodarowany głównie ze względu na problemy własnościowe. Działki wchodzące w skład kompleksu były współwłasnością zarówno Gminy Wołomin jak i Starostwa Powiatowego.

Nareszcie ten położony w centrum obszar będziemy mogli uporządkować i zagospodarować tak, aby jak najlepiej służył mieszkańcom – mówi Elżbieta Radwan.

W zamian Gmina Wołomin przekazała Starostwu Powiatowemu działkę przy ulicy Polskiej o podobnej wielkości.

Źródło: facebook.com/BurmistrzElzbietaRadwan