Trzeci przetarg na modernizację ulic Sosnowej i Kościuszki w Markach

Ulica Kościuszki w Markach, fot: marki.pl

W piątek 9 marca Miasto Marki ogłosiło trzeci przetarg na modernizację Sosnowej i Kościuszki. Do pierwszego nie stanęła żadna firma, do drugiego jedna – ale jej oferta (15,56 mln zł) znacznie przewyższała kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na to przedsięwzięcie (11,1 mln zł).

Oba przetargi zostały unieważnione, miasto próbuje więc po raz trzeci znaleźć wykonawcę drogi łączącej Marki z warszawską Białołęką. Zanim jednak ogłoszono przetarg, zarówno miasto jak i powiat zdecydowały się zwiększyć pulę pieniędzy na to przedsięwzięcie w sumie o ponad 4 mln zł.

Zakres planowanych robót przy ciągu Sosnowa – Kościuszki jest bardzo szeroki. Oprócz budowy nowej nawierzchni i chodnika powstanie odwodnienie oraz oczyszczalnia wód opadowych. W ramach tego zamówienia powstanie również droga rowerowa. Do inwestycji włączy się również Wodociąg Marecki, budując brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej.

– Oprócz nas, powiatu i wodociągu w finansowaniu dołącza Unia Europejska. Budowa drogi rowerowej będzie obficie dofinansowana z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na ten cel jest zarezerwowane niemal 3,7 mln zł – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.

Przedsiębiorcy mogą składać oferty do 26 marca.

źródło: marki.pl