Trzy szkoły z Gminy Klembów objęte wsparciem

Trzy szkoły z Gminy Klembów objęte wsparciem, fot: klembow.pl

Gmina Klembów pozyskała wsparcie finansowe dla trzech szkół podstawowych w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.

Wsparciem zostaną objęte następujące placówki:
– Szkoła Podstawowa im. POW w Ostrówku
– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
– Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie

Wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego (Gminy Klembów) w odniesieniu do każdej szkoły wynosi 80 000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).

Zakupiony zostanie sprzęt AGD, taki jak: kuchnie gazowe, piece konwekcyjne parowe, szafy chłodnicze, kotły warzelne gazowe, zmywarki, okapy i wiele innych niezbędnych urządzeń.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W programie udział wzięły organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wsparcie finansowe zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu dla każdej szkoły, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymały 54 organy prowadzące dla 86 szkół, na łączną kwotę 5 413 645,93 zł.