Tunel w Wołominie – PKP podało termin uzupełnienia braków

5858
Tunel w ulicy Geodetów w Wołominie, fot: WWL24

Braki w dokumentacji przesyłanej między instytucjami powodują że mieszkańcy Wołomina nadal nie mogą korzystać z tunelu, który od dawna już czeka gotowy.

Wczoraj informowaliśmy [link], że nie doszło do zapowiadanej przez PKP PLK na poniedziałek 24 lipca kontroli tunelu przez komisję Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jak dowiedział się portal WWL24 – z winy samego inwestora (PKP PLK). Otrzymaliśmy pismo, w którym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie wyjaśnia, iż do dnia 26 lipca inwestor (PKP PLK) nie złożył w WINB kompletu właściwych dokumentów wymaganych przepisami ustawy o prawie budowlanym. Do czasu uzupełnienia braków WINB nie może wyznaczyć terminu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli obiektu.

Zwróciliśmy się z pytaniem do PKP PLK na kiedy planowane jest uzupełnienie braków w dokumentacji i wysłanie wezwania do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dziś biuro prasowe PKP PLK zadeklarowało uzupełnienie wszystkich brakujących dokumentów do końca tygodnia.

Dokumentacyjne przepychanki między PKP PLK a Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego ciągną się już od 30 czerwca, kiedy to został złożony przez PKP PLK kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie tunelu drogowego w ciągu ul. Geodetów w Wołominie. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał, iż należy rozszerzyć zakres wniosku o konstrukcję nad tunelem. Wezwaniem z dnia 5 lipca wezwał PKP PLK S.A. do uzupełnienia wniosku, co zostało uczynione w dniu 18 lipca. W związku z powyższym, oczekiwany termin kontroli obowiązkowej obiektu przewidywany był na poniedziałek 24 lipca. Jak już wiemy do kontroli nie doszło z powodu braków w dokumentacji składanej przez PKP PLK.

Kiedy w końcu pojedziemy tunelem? Jeżeli PKP uzupełni dokumenty do końca tygodnia WINB w przeciągu 7 dni będzie zobowiązany wyznaczyć termin kontroli, która musi odbyć się nie później niż w przeciągu 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku (uzupełnienia dokumentacji) z PKP PLK. Po odbyciu kontroli obowiązkowej bez uwag, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie zobowiązany bezzwłocznie wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie.

Komentarze