Uroczysta inauguracja obrad nowej Rady Miasta Marki

Podobnie jak w 2018 r. pierwsza sesja Rady Miasta Marki nowej kadencji odbyła się w zabytkowych murach Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

Przewodniczącym–seniorem został Jarosław Jaździk. Przyjął on ślubowanie od 21 radnych miasta. Przypomnijmy, że tę funkcję obecnie piastują:
Anna Chojecka
Agnieszka Lużyńska
Marlena Stosio
Magdalena Leszczyńska
Marzena Wieczorek-Starczewska
Anna Woźniak
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Jarosław Jaździk
Dariusz Pietrucha
Paweł Pniewski
Andrzej Nadolski
Jacek Łukasiak
Jarosław Ratajczyk
Dariusz Czepurko
Janusz Jaworski
Daniel Kurek
Andrzej Rostek
Karol Banaś
Tomasz Paciorek
Mikołaj Szczepanowski
Jacek Domaszczyński

Następnie ślubowanie złożył burmistrz Jacek Orych. W okolicznościowym przemówieniu podsumował niełatwą, poprzednią kadencję i nakreślił wyzwania, stojące przed Markami.

– Mocno wierzę, że wspólnie im podołamy- wraz z nowo zaprzysiężoną Radą Miasta Marki, zespołem urzędników i pracowników urzędu oraz samorządowych jednostek gminnych. Bo razem możemy więcej – zaznaczył Jacek Orych. Burmistrz podkreślił, że jego priorytetami będą m.in. inwestycje drogowe i oświatowe.

– Warunkiem sine qua non realizacji wielkich inwestycji są środki zewnętrze z różnych źródeł – to one będą gwarantowały powodzenie realizacji zamierzonych planów. I to jest kolejny priorytet, jaki stawiam sobie i swojemu zespołowi na najbliższą kadencję. Dlatego gorąco liczę na dalszą, dobrą współpracę z samorządami, jednostkami i instytucjami zewnętrznymi. Mam tu na myśli starostwo wołomińskie, urząd marszałkowski i wojewódzki, jak również instytucje na szczeblu rządowym – mówił Jacek Orych.

Następnie radni wybrali ze swojego grona przewodniczącego Rady Miasta, a ściślej przewodniczącą. Jednogłośnie została wybrana Marzena Wieczorek-Starczewska.

– Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, dla dobra mieszkańców naszego miasta. Postaramy się Państwa nie zawieść – podkreśliła przewodnicząca.

W dwóch kolejnych głosowaniach radni wybrali zastępców przewodniczącej Rady Miasta Marki. I w tym wypadku są to przedstawicielki płci pięknej. Te funkcję będą piastować Agnieszka Lużyńska oraz Marlena Stosio. Można więc postawić tezę, że stery Rady Miasta Marki znalazły się w 100 proc. w kobiecych rękach. Serdecznie gratulujemy!

Następna sesja Rady Miasta – już w najbliższą środę, 8 maja. o godz. 14.00.