Uroczyste otwarcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach

689
Uroczyste otwarcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach, fot: powiat-wolominski.pl

W poniedziałek została uroczyście otwarta filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zielonki z siedzibą w Ząbkach przy Batorego 62a.

Zadaniem poradni będzie wsparcie psychologiczne, logopedyczne oraz pedagogiczne dzieci
i młodzieży z Ząbek, których szacowana liczba wynosi ok. 10 tysięcy osób. Otwarcie nowej poradni było możliwe, dzięki podpisanemu w maju b.r. przez Starostę Adama Lubiaka i członka Zarządu Powiatu Grzegorza Siwka porozumienia z Burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk w sprawie współfinansowania działalności nowej placówki.

W trakcie uroczystości Starosta Adam Lubiak wyraził podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie nowej filii poradni w Ząbkach, w szczególności Wicestaroście Robertowi Szydlikowi oraz członkowi Zarządu Powiatu Grzegorzowi Siwkowi, burmistrz Małgorzacie Zyśk, Dyrektor Poradni Małgorzacie Zawadyl. Zapotrzebowanie na wsparcie dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne i potrzebne, w związku z szybkim rozwojem miasta
i wzrostem liczby mieszkańców Ząbek.

Więcej informacji na temat działalności placówki można uzyskać na stronie http://www.pppzielonka.pl/.

Komentarze