Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego MCER

Piątek był normalnym dniem pracy na budowie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (MCER). Z jednym wyjątkiem. O godz. 11.00 w obecności zaproszonych, znakomitych gości został wmurowany akt erekcyjny.

To symboliczna pamiątka dla kolejnych pokoleń. W przyszłym stuleciu, gdy budynek będzie modernizowany, budowniczowie znajdą w stalowej tubie: akt erekcyjny, pozwolenie na budowę MCER oraz miejski biuletyn, na którego pierwszej stronie znajdował się artykuł o inwestycji przy ul. Wspólnej.

„Pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej trosce o rozwój edukacji, kultury i sportu naszych mieszkańców” – takie słowa zapisano w symbolicznym dokumencie.

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne to jedna z najpilniejszych miejskich inwestycji.

– Znajdzie się tu przede wszystkim szkoła podstawowa dla 1200 uczniów. To klucz do rozwiązania problemów lokalowych mareckiej oświaty – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.

W kompleksie znajdą się także: część sportowa oraz kulturalna. Przy Wspólnej powstaną: basen, sala sportowa, zespół boisk oraz miasteczko ruchu drogowego. W budowie jest także sala koncertowa, w której będą mogły odbywać się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

– Dzięki temu placówka będzie tętnić życiem przez większość dnia – dodaje Jacek Orych.

Wszystkie części – oprócz rzecz jasna lokalizacji – mają jeszcze jeden wspólny mianownik. Zastosowane zostaną technologie, które sprawią, że kompleks będzie „zero energetyczny”, czyli w założeniu będzie wytwarzał tyle energii, ile potrzebuje.

Przedsięwzięcie przy ul. Wspólnej realizuje miejska spółka – Mareckie Inwestycje Miejskie. Finansowanie projektu zapewnił Bank Pekao SA, który wyemitował dla niej obligacje. Wykonawcą robót jest firma Budimex, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Codzienne na budowie pracuje ponad 100 osób. Obsługują ją cztery dźwigi – trzy główne i jeden pomocniczy. Przed zimą budynki mają być gotowe w stanie surowym zamkniętym. Dzięki temu, w chłodnych miesiącach ekipy będą realizować prace instalacyjne oraz wykończeniowe. Latem przyszłego roku MCER będzie gotowe – tak, aby w roku szkolnym 2019/2020 dzieci uczyły się w nowej placówce.