Uroczysty pochówek gen. Ottokara Brzozy-Brzeziny

Uroczysty pochówek gen. Ottokara Brzozy-Brzeziny

W sobotę 5 maja w Warszawie odbędzie się ponowny pochówek gen. Ottokara Brzozy-Brzeziny, twórcy artylerii Legionów Polskich i długoletniego mieszkańca Zielonki.

Był z pochodzenia Czechem. W 1911 roku wstąpił do Związku Walki Czynnej, a następnie do Związku Strzeleckiego, w którym sprawował funkcję komendanta na miasto Stanisławów. Po wybuchu I wojny światowej, od sierpnia 1914 służył w Legionach Polskich. Uczestniczył m.in. w Bitwie pod Krzywopłotami, gdzie wsławił się skutecznym ogniem jedynej baterii artylerii, którą dowodził. Do marca 1917 był organizatorem i dowódcą 1 Pułku Artylerii, a do lipca 1917 roku sprawował funkcje dowódcy baterii i dywizjonu w c. i k. 28 Pułku Artylerii Polowej. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej i został dowódcą baterii zapasowej w c. i k. 1 Pułku Artylerii Górskiej.

W listopadzie 1918 wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. W czerwcu 1920 objął dowództwo 6 Dywizji Piechoty, z którą walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Już w sierpniu 1920 został zastępcą dowódcy artylerii obrony Warszawy. W sierpniu 1927 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał w Zielonce pod Warszawą, gdzie za zasługi otrzymał grunty i folwark nazwany „Brzoza”. Ziemie tegoż majątku stanowiły znaczną część dzisiejszej Zielonki Bankowej.

Od listopada 1939 nawiązał kontakt z Komendą Główną SZP. Jego majątek pełnił rolę konspiracyjnego ośrodka Okręgu Warszawskiego SZP, a następnie ZWZ-AK. W 1943 powstała w nim baza szkoleniowa dla podoficerów batalionu terytorialnego AK „Dęby”. Ottokar Brzoza-Brzezina czynnie współpracował z wywiadem AK. W swoim folwarku ukrywał także grupę Żydów. W 1944 został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Oflagu IIC Woldenberg.

Po uwolnieniu z niewoli powrócił do Polski. Ponownie zamieszkał w Zielonce, gdzie zmarł w 1968 r. Jako wielki bohater wojenny niepodległej Polski, ówczesne władze komunistyczne nie pozwoliły na godny pochówek oficera. Został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dzięki staraniom rodziny generała i stowarzyszenia Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków, po długich przygotowaniach udało się zorganizować ponowny pochówek Ottokara Brzozy-Brzeziny, który będzie miał miejsce 5 maja, z asystą wojskową i należnymi honorami. Generał spocznie na cmentarzu powązkowskim, w jego wojskowej części, w alei zasłużonych.

źródło: zielonka.pl