Urząd Gminy Wołomin, fot: wolomin.org

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu zabezpieczenia ciągłości obsługi wszystkich procesów i usług w gminie, od 19 października 2020, w Urzędzie Miejskim w Wołominie zostają wprowadzone zasady.

– wizyty osobiste w Urzędzie zostają ograniczone do niezbędnego minimum (rejestracja urodzeń i zgonów w USC).

Godziny przyjęć interesantów w USC: poniedziałki 09:00-18:30, wtorek, środa, czwartek 08:00-14:00, piątek 08:00-13:30 – nie dotyczy rejestracji zgonów.
Rejestracja urodzeń w poniedziałki od 14:00 do 18:30, wtorek, środa,czwartek 08:00-14:00, piątek 08:00-13:30.
Inne czynności poza rejestracją dzieci i zgonów, po telefonicznym zgłoszeniu.

– w pozostałych sprawach: kontakt telefoniczny lub mailowy z odpowiednim Wydziałem. Jeśli wizyta mieszkańca w urzędzie będzie konieczna zostanie ustalony z mieszkańcem termin spotkania. Numery telefonów oraz adresy mailowe do pracowników Urzędu dostępne są na stronie: https://wolomin.bip.net.pl/?a=3858

– osoby, które nie zastosują się do wymogów reżimu sanitarnego nie będą obsługiwane;

– dokumenty i wnioski do Urzędu można złożyć poprzez platformę ePUAP, pocztą tradycyjną lub do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do Urzędu (Kancelaria nie wydaje potwierdzenia umieszczenia pisma w skrzynce);

– możliwy jest zdalny kontakt z Burmistrzem Wołomina oraz Zastępcami. W celu umówienia rozmowy należy skontaktować się z Wydziałem Organizacji Urzędu: nr tel. 22 763 30 65 lub e-mail: sekretariat@wolomin.org.pl;

Reklama

– zawieszone zostają osobiste spotkania w sprawach skarg i wniosków – obowiązuje wyłącznie kontakt  telefoniczny lub mailowy z Wydziału Organizacji Urzędu: nr tel. 22 763 30 32 lub e-mail: olga.ludwiniak@wolomin.org.pl;

– do niezbędnego minimum ograniczone zostają narady, spotkania oraz zebrania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie z osobami spoza Urzędu.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wołominie podczas epidemii wywołanej koronawirusem SARS Co- V-2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie pozostają do Państwa dyspozycji w celu wyjaśnienia procedur i wskazania najprostszej drogi do rozwiązania sprawy w Urzędzie.

Lista wniosków i deklaracji, dzięki którym można załatwić sprawę w Urzędzie bez wychodzenia z domu (przez ePUAP).

Jak korzystać z ePUAP – instrukcja obsługi.

Komentarze