Utrudnienia w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, fot: WWL24

W związku z nieobecnością pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin z powodów zdrowotnych, mogą wystąpić utrudnienia w załatwianiu spraw w niektórych referatach.

W tym tygodniu nieczynny będzie Referat Podatków i Opłat Lokalnych. Pomimo absencji urząd pozostaje otwarty dla interesantów, jednak zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby uzgodnić sposób załatwienia sprawy.

Część referatów działa w bardzo ograniczonym składzie osobowym, a w niektórych wszyscy pracownicy są nieobecni – dotyczy to w szczególności Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, który będzie nieczynny w bieżącym tygodniu.

Interesanci proszeni są o zgłaszanie spraw do tego referatu pocztą elektroniczną na adres umig@radzymin.pl.

Sytuacja w zakresie składu osobowego w urzędzie zmienia się z dnia na dzień. Nie można wykluczyć, że utrudnienia jeszcze potrwają. Część urzędników wykonuje swoją pracę zdalnie, tam gdzie to możliwe.

Urząd cały czas pozostaje otwarty dla interesantów, jednak istnieje możliwość załatwiania spraw zdalnie – przez platformę ePUAP lub inne stosowne platformy internetowe, przez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

Zaleca się umawianie z urzędnikami telefonicznie lub mailowo odnośnie sposobu załatwiania spraw. Kontakty znajdują się poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – link TUTAJ – w sekcji „Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy”.

Urzędnicy, u których stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19, pozostają na kwarantannie lub na zwolnieniach lekarskich. Dopiero po wyzdrowieniu i uzyskaniu negatywnego wyniku testu będą mogli wrócić do pracy. Te warunki spełnił m.in. burmistrz Krzysztof Chaciński, który od 26 października jest znów obecny w biurze.

Możliwe utrudnienia w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin w związku z absencjami, fot: radzymin.pl