W czwartek rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców

Pieniądze, fot. Fotolia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie informuje, że w dniu 16 kwietnia planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie przewidziane w art.15zzb, art.15zzc i art.15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

Reklama

– mikro-, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS
– przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników, na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
– organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS

Z zasadami udzielania dofinansowania można zapoznać się na stronie: psz.praca.gov.pl.