W laboratorium nic się nie ukryje

W laboratorium nic się nie ukryje, fot: marki.pl

Badania przeprowadzone w mareckich nieruchomościach wykazały spalanie niedozwolonych substancji w piecach. Wnioski o ukaranie trafią do sądu.

W ubiegłym roku została zawarta umowa pomiędzy Markami i Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu Zdroju (CLPB) na badania laboratoryjne popiołów paleniskowych.

W trakcie kontroli nieruchomości, w przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, pobierane są próbki popiołu. Są one plombowane i przesyłane do laboratorium, które dokonuje ich analizy. Na razie w dwóch przypadkach analitycy CLPB wykazali, że do mareckich pieców trafiło to, co nigdy nie powinno się tam znaleźć.

Na podstawie przeprowadzonej oceny morfologicznej oraz wykonanych badań fizykochemicznych dla próbki […] stwierdzono termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji (śmieci/odpadów) w piecu – czytamy w ekspertyzie CLPB.

W obu przypadkach zostaną złożone wnioski do sądu o ukaranie oraz zwrot kosztów ekspertyz.

W ubiegłym roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili 96 kontroli nieruchomości. W przypadku 8 nieruchomości sprawy przekazano bezpośrednio do Komendanta Komisariatu Policji w Markach z wnioskami o ukaranie. W kolejnych trzech przypadkach zostały pobrane próby popiołu paleniskowego. W tym roku przeprowadziliśmy już ponad 20 kontroli nieruchomości.

Za palenie śmieciami w instalacjach grzewczych policja może ukarać mandatem do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu grzywna może wynieść nawet 5 000 zł.

Kontrole nieruchomości to element walki ze smogiem realizowany przez miasto Marki. Przypominamy o całkowitym zakazie spalania odpadów (w tym lakierowanego drewna, płyt meblowych itp.) w instalacjach grzewczych budynków.