W Nowy Rok z nowym budżetem

W Nowy Rok z nowym budżetem, fot: marki.pl

W środę po raz ostatni w tym roku spotkała się Rada Miasta Marki. Jednym z punktów obrad była kwestia uchwały budżetowej na 2022 r. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, trzech było przeciw, a trzech się wstrzymało (jedna osoba nie głosowała).

– Wcześniej sygnalizowałem, że to jeden z najtrudniejszych budżetów w ostatnich latach. To trochę jak z rosnącymi domowymi wydatkami w rodzinie, w której jedna z osób pracujących od stycznia będzie mieć mniejsze dochody. I tak właśnie jest z budżetem naszego miasta. Z jednej strony tworzyliśmy go z perspektywą zmniejszających się w 2022 r. dochodów samorządów. Z drugiej strony, już odczuwaliśmy i będziemy odczuwać serię podwyżek m.in. prądu i gazu, które wpłyną na nasze wydatki bieżące. Oczywiście moglibyśmy wyjść z założenia, że trzeba przeczekać 2020 r. i wyciąć inwestycje do minimum. Ale to byłby rok stracony, a na to nie możemy sobie pozwolić – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

W 2022 r. dochody budżetu wyniosą 218,6 mln zł. W porównaniu z 2021 r. zmniejszą się z poziomu 263 mln zł. Spadną również wydatki. W tym roku wyniosły 272,4 mln zł. W przyszłym zmniejszą się do 247,6 mln zł. – Wynika to ze zmian w wypłatach świadczenia 500+ (które było realizowane przez samorządy, a będzie przez ZUS) oraz niekorzystnych dla gmin zmian podatkowych (zmiany w PIT zmniejszą dochody samorządów). Mimo tego zwiększamy wartość inwestycji do 41,5 mln zł sięgając po zewnętrzne środki zarówno rządowe, jak i europejskie. Oczywiście będziemy mieć deficyt. Moglibyśmy go nie mieć, gdybyśmy ścięli inwestycje. Ale – powtórzę – czy o to chodzi w mieście, które się rozwija i któremu przybywa mieszkańców i potrzeb z każdym miesiącem? – retorycznie pyta Jacek Orych.

Na inwestycje miasto przeznaczy 41,5 mln zł. Oto lista najważniejszych przedsięwzięć:
– przebudowa Wczasowej i Weneckiej, czyli dojazdu do Zespołu Szkół nr 2 w Strudze (trwa wybór wykonawcy);
– kontynuacja rewitalizacji zabytkowych kamienic;
– przebudowa pierwszego fragmentu Alei Piłsudskiego (od granicy z gminą Radzymin do Legionowej);
– kontynuacja programu budowy nakładek asfaltowych plus dokończenie tych, na które już wybrano wykonawców;
– realizacja ulicy Kościelnej, która odciąży skrzyżowanie Szkolnej z Ząbkowską (prace zostały już rozpoczęte);
– modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki, Kard. S. Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II i Dobrej;
– przebudowa ulicy Prostej wraz z budową chodnika;
– przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej (umowa z wykonawcą została już podpisana);
– budowa chodnika na odcinkach Bandurskiego i Wspólnej;
– wymiana części wiat przystankowych wzdłuż Legionowej i Piłsudskiego (z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego);
– kontynuacja lub rozpoczęcie projektowania: Jagiełły, Sportowej, Wilczej, Żeromskiego, Malinowej, Paderewskiego, Rodziewiczówny, Krakowskiej, Jaworówka, fragmentu Jasińskiego, połączenia Małachowskiego z Piłsudskiego;
– wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do dalszych prac projektowych dla Okólnej (odcinek od Bielówka do Grunwaldzkiej) oraz Grunwaldzkiej (odcinek od Okólnej do Karłowicza);
– kontynuacja programu doświetlania przejść dla pieszych;
– projektowanie i budowa oświetlenia w Gorzowskiej, Podkomorzego, Sikorskiego, Zbożowej oraz w sięgaczu Dzikiej;
– dotacje na wymianę pieców na bardziej przyjazne środowisku;
– renowacja lokomotywy, pamiątki po wąskotorówce.

Największą pozycję wydatkową w budżecie stanowi jednak edukacja. – Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydamy 108,2 mln zł. Planowana subwencja z budżetu państwa nie pokryje nam nawet połowy tej kwoty. Co oznacza, że różnicę, którą moglibyśmy przeznaczyć na kolejne inwestycje (gdyby wsparcie państwa było właściwie doszacowane), musimy pokryć z naszych podatków – zaznacza Jacek Orych. I dodaje – Mimo tych wszystkich przeciwności udało się przyjąć ambitny budżet, za co serdecznie dziękuję radnym oraz pani Beacie Orczyk, która od niemal 7 lat trzyma rękę na pulsie mareckich finansów pełniąc funkcję skarbnika i dbając o ich bezpieczeństwo – podsumowuje burmistrz.