W Tłuszczu przy stacji PKP powstanie parking „Parkuj i Jedź”

W Tłuszczu przy stacji PKP powstanie parking "Parkuj i Jedź", fot: tluszcz.pl

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał umowę z Mariuszem Krysikiem – Prezesem Zarządu Grupy Martin Sp. z o.o. na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w Tłuszczu.

To długo oczekiwana inwestycja, głównie ze względu na jej lokalizację przy stacji PKP, z której codziennie korzysta wielu mieszkańców. Realizacja inwestycji pozwoli na zintegrowanie transportu indywidualnego i zbiorowego. Parking służyć będzie tworzeniu przejazdów łączonych autobus-kolej, samochód-kolej oraz rower lub motor-kolej. Główną ideą jest zwiększenie komfortu podróżnych poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych.

– Cieszę się, że w centrum naszego miasta powstanie przyjazny i nowoczesny parking, który stanie się ważnym punktem przesiadkowych dla osób korzystających z Kolei Mazowieckich. Każdego dnia setki mieszkańców naszej Gminy oraz sąsiednich miejscowości- Strachówki, Jadowa, Zabrodzia korzystają z transportu publicznego . Dzięki modernizacji parkingu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych poprawi się infrastruktura transportu publicznego w naszej gminie – powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podczas podpisywania umowy.

Budowa parkingu będzie kosztowała blisko 5 mln zł, z czego 80% środków pochodzi ze środków zewnętrznych. Gmina Tłuszcz pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polega na kompleksowej budowie parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu wraz z przebudową parkingu naprzeciwko dworca PKP w rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej w Tłuszczu.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbiórek dotychczasowych nawierzchni i elementów drogowych, budowę i przebudowę dróg wewnętrznych i publicznych, budowę i wyznaczenie 171 miejsc postojowych, w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni odbywać będzie się poprzez projektowaną kanalizację deszczową.

Parking zostanie wyposażony w monitoring, niezbędne oświetlenie oraz wiaty i stojaki rowerowe.

W części parkingu znajdującej się przed istniejącym dworcem kolejowym planuje się wykonanie przystanku dla autobusów oraz montaż wiaty przystankowej. Ruch pieszy będzie odbywał się wyznaczonymi chodnikami, a rowerowy obsługiwany będzie częściowo przez ścieżkę rowerową.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Strachówka oraz Kolejami Mazowieckimi.