W Ząbkach powstanie nowy budynek komunalny

W Ząbkach powstanie nowy budynek komunalny, ilustracja: zabki.pl

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk ogłosiła przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach.

W ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania, m.in.:
– 4 kondygnacyjny budynek naziemny bez podpiwniczenia z 20 mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni,
– w poziomie parteru budynku zlokalizowaną centralnie część wejściową do budynku z klatką schodową, pomieszczeniem technicznym i wbudowanym śmietnikiem,
– parking dla 22 samochodów osobowych.

Szczegółowy zakres robót obejmuje m.in.:
* wykonanie gospodarki zieleni istniejącej,
* uprzątnięcie terenu,
* roboty ziemne i wypompowanie wody,
* zabezpieczenie przeciwwodne wykopu,
* wykonanie fundamentów,
* wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku,
* wykonanie robót murowych zewnętrznych i wewnętrznych,
* montaż okien, drzwi,
* ułożenie warstw wykończeniowych stropodachu,
* montaż urządzeń instalacyjnych na terenie i kondygnacjach nadziemnych,
* prace elewacyjne – ułożenie ocieplenia,
* wykonanie robót instalacyjnych wewnątrz budynku,
* roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,
* wykonanie chodników i miejsc postojowych na terenie działki,
* wykonanie przyłączy do budynku,
* wykonanie białego montażu w łazienkach, montażu kuchni gazowych i
zlewów kuchennych,
* wykonanie ogrodzenia,
* dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
* dostawa i montaż rampy parkingowej zewnętrznej,
* dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.

W Ząbkach powstanie nowy budynek komunalny, ilustracja: zabki.pl