Więcej środków na nowości wydawnicze w Ząbkach

Książka, fot: fotolia.com

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dzięki podpisanej umowie placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Ząbki otrzymały środki finansowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek przedszkolnych i szkolnych, zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe, które zostały przekazane dla poszczególnych placówek:
– Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek” otrzymało 3000 zł dotacji (plus wkład własny przedszkola 750 zł),
– Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat” otrzymało 3000 zł dotacji (plus wkład własny przedszkola 750 zł),
– Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała 4 500 zł dotacji (plus wkład własny szkoły 1 125 zł),
– Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała 4 500 zł dotacji (plus wkład własny szkoły 1 125 zł),
– Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 4 500 zł dotacji (plus wkład własny szkoły 1 125 zł).
Nowości wydawnicze zakupione w roku 2021 będą służyły uczniom od stycznia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie z ww. programu dla Publicznego Przedszkola Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 zostały złożone do Kuratorium Oświaty w Warszawie na rok 2022.