Wileńską w Wołominie czekają wielkie zmiany

Ulica Wileńska w Wołominie, fot. google

W bieżącym roku Powiat Wołomiński przystąpi do opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej – ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do al. Niepodległości w Wołominie.

Na tym odcinku ul. Wileńska będzie miała nową nawierzchnię, powstanie rondo na skrzyżowaniu z ul. Reja, zaprojektowane zostaną ścieżki rowerowe, nowe chodniki, zieleńce i parkingi. W 2017 r. zostanie przygotowana dokumentacja, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w następnym roku. W ostatnim czasie projektant przekazał dwie koncepcje przebudowy drogi, które są analizowane przez służby powiatu i gminy. Z ramienia Starostwa Powiatowego nadzór nad realizacją tej inwestycji pełni Katarzyna Jóźwik z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Prowadzone obecnie działania mają na celu przygotowanie ul. Wileńskiej do pełnienia drogi dojazdowej do centrum miasta po otwarciu tunelu pod przejazdem kolejowym w ul. Geodetów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie