Wścieklizna potwierdzona u Kota padłego w Zielonce

Pies z kotem, fot. Pixabay

5 listopada 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 84. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Obecność antygenu lyssawirusa został potwierdzony w próbce pobranej od padłego kota w Zielonce.

Od 7 września 2021 r. powiat wołomiński zalicza się do obszaru zagrożonego wścieklizną. W związku z tym obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu, oraz pozostawiania zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach. Na terenie zagrożonym jest zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę oraz polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki.

W celu zabezpieczenia przed wścieklizną zwierzęta powinny być szczepione. W Polsce obowiązkowemu szczepieniu podlegają psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia – niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną w wysokości do 500 złotych. Na obszarach występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak: lis, jenot, kuna itp. Odporność poszczepienna wytwarza się po ok 3 tygodniach.

W związku z licznymi przypadkami wścieklizny na Mazowszu zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepień lisów wolnożyjących w dniach od 15 do 30 listopada. W tym okresie oraz 14 dni po zakończeniu należy zabezpieczać zwierzęta domowe przed kontaktem ze szczepionką na listy, a każdy epizod dotknięcia przez człowieka lub zwierzę zgłosić lekarzowi.

szczepienie lisów; źródło: wiw.mazowsze.pl