Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

480
Wózek inwalidzki, fot: pixabay.com

W województwie mazowieckim jest 314 gmin. 46 z nich (w tym Marki) aplikowało o przyznanie środków na wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami. 32 400 zł to kwota, którą udało się pozyskać na program „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”.

W czwartek, 25 czerwca, odbyło się uroczyste podpisanie umów przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Miasto Marki reprezentowali burmistrz Jacek Orych oraz skarbnik Beata Orczyk.

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Dedykowany jest dla osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi, oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami (konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

W tym miejscu warto wspomnieć, że to nie jedyne środki pozyskane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Niedługo rozstrzygnięty zostanie konkurs ofert skierowany do organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (AOON). Środki finansowe na ten cel pochodzące z Funduszu Solidarnościowego przekazane miastu Marki to kwota 385 769 zł. Program AOON koordynowany będzie również przez marecki OPS.

Komentarze