Współpraca w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Współpraca w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy, fot: marki.pl

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie podpisano deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Jedno województwo, dwie jednostki statystyczne

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, w okresie 2007–2015 Mazowsze było jednym z najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca i jednocześnie najbogatszym polskim regionem (109 proc. średniej unijnej). Niestety przy bogatej Warszawie (148 proc. średniej unijnej) reszta Mazowsza wypada słabo (60 proc. średniej). W efekcie plasuje się wśród najsłabszych gospodarczo regionów UE. Sytuacja ta była przesłanką do statystycznego podziału regionu typu NUTS 2, a konsekwencji także NUTS 3 bez dokonywania zmiany podziału administracyjnego.

W jej wyniku Mazowsze zostało podzielone na dwa obszary typu NUTS 2:

  • Region Warszawski stołeczny, który obejmuje: miasto stołeczne Warszawę wraz z 9 sąsiadującymi powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim;
  • Region Mazowiecki regionalny, który obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego.
Współpraca w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy, fot: mazovia.pl

Czemu służy dokument

Podział funduszy europejskich pomiędzy poszczególne kraje i ich regiony jest dość skomplikowany, ale jedna zasada jest prosta – im biedniejszy region, tym większa szansa na duże pieniądze. Natomiast jeżeli dany region stanie się wyraźnie bogatszy, wtedy w kolejnej perspektywie dostaje mniej. Skorzysta zatem słabiej rozwinięta część Mazowsza, zdecydowanie odstająca od bogatej stolicy. Nie oznacza to jednak, że Warszawa i otaczające ją powiaty stracą możliwość korzystania z funduszy europejskich. Do stolicy trafią pieniądze z Funduszu Spójności na duże inwestycje infrastrukturalne, ale także środki z EFRR i EFS.

Aby wzmocnić współpracę w ramach stołecznego NUTS, samorządy metropolii warszawskiej zdecydowały o podpisaniu Wielostronnej deklaracji współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Jej istotą jest wyrażenie gotowości do współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw i działań, w szczególności ci w kwestii mechanizmów dostępnych w polityce spójności UE w perspektywie finansowej 2020+.

Konsekwencje podziału

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że w związku z podziałem województwa na dwa obszary typu NUTS 2, w nowym okresie programowania rozdział środków unijnych będzie wyglądał inaczej, niż do tej pory.

– W związku z tym, że jesteśmy na początku dyskusji o nowym okresie programowania 2021–2027, dialogu z Komisją Europejską i zabiegów o środki finansowe, musimy nieco inaczej traktować ten obszar metropolitalny, który dziś ma wskaźnik PKB na mieszkańca na poziomie 150 proc. średniej unijnej, a inaczej pozostałe 32 powiaty, gdzie PKB to 60 proc. średniej. Musimy się również zastanowić, jak kształtować politykę miejską w obrębie metropolii, stąd współpraca gmin, powiatów, województwa i miasta stołecznego Warszawy. Dzisiejsze podpisanie deklaracji o współpracy jest krokiem do przodu, wyrażeniem woli współpracy w tej nowej rzeczywistości – podkreślił marszałek Adam Struzik.

źródło: mazovia.pl