Wśród dyrektorów placówek medycznych na terenie Mazowsze wrze

154
Krzysztof Strzałkowski - Radny Sejmiku Mazowsza

Krzysztof Strzałkowski: wśród dyrektorów placówek medycznych na terenie Mazowsze wrze. Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozesłał bowiem pismo datowane na 29 kwietnia b.r., w którym powołuje się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące przedłużenia okresu rozliczeniowego umów z 2020 r.

Z pisma tego wynika, że warunki finansowania świadczeń na drugie półrocze 2021 r. zostaną przedstawione do 31 maja. Oznacza to, że do ostatniej chwili dyrektorzy placówek medycznych w szczególnie trudnym czasie, w czasie pandemii nie będą znali warunków finansowych, na których będą realizować świadczenia dla swoich pacjentów. Postawmy się w sytuacji kadry zarządzającej dużym przedsiębiorstwem odpowiedzialnej osobiście za życie i zdrowie pacjentów, która to nie wie jak będzie wyglądać sfera przychodowa. NFZ jest przecież głównym płatnikiem świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale. Jak będzie wyglądać ta strona finansowa w następnym półroczu. Dodatkowym bardzo bulwersującym elementem jest to, że Oddział Mazowiecki NFZ podkreśla, że brak sprzeciwu dla takiego właśnie terminu będzie z automatu oznaczał akceptację tych warunków. To oznacza, że bez wszczęcia procedury pewnego konfliktu z NFZ placówki medyczne na terenie Mazowsza nie będą miały możliwości na partnerskich zasadach negocjowania warunków finansowych realizacji świadczeń.

Co to oznacza dla pacjentów? Dla pacjentów oznacza m.in.:
– sytuacja finansowa placówek, szczególnie w dobie pandemii będzie się coraz bardziej pogarszać
– de facto ograniczenie dostępności tych świadczeń dla pacjentów.
Wydaje się, że działania NFZ wydają się przynajmniej wątpliwe z punktu widzenia np. kodeksu cywilnego (KC). Dyrektorzy szpitali i placówek służby zdrowia na Mazowszu podkreślają, że relacje z NFZ zawsze były trudne, ale tak złe jak teraz nie były nigdy.

Krzysztof Strzałkowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Mazowsza

Komentarze