Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki – konkurs fotograficzny

Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki - konkurs fotograficzny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.

– Zdjęcie powinno przedstawiać jedną z ulic gminy Wołomin. Może się również na nim znajdować jedna osoba lub grupa osób. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania zwycięzców – informuje w regulaminie konkursu biblioteka.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Wołomina, minimalna rozdzielczość zdjęcia 4000x3000px. Prace konkursowe są przyjmowane do 15 kwietnia pod adresem mailowym promocja@biblioteka.wolomin.pl.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:LINK.

Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki – konkurs fotograficzny