Wykład prof. Andrzeja Mencwela o Wacławie Nałkowskim

Zaangażowanie jako postawa. Rozmowa o Wacławie Nałkowskim” - wykład prof. Andrzeja Mencwela, fot: muzeumnalkowskich.pl

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zaprasza w najbliższy czwartek o godzinie 17.00 na spotkanie  z prof. Andrzejem Mencwelem „Zaangażowanie jako postawa. Rozmowa o Wacławie Nałkowskim”

Andrzej Mencwel jest profesorem nauk humanistycznych, historykiem literatury i kultury polskiej,  założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim,  a także prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

W czwartkowy wieczór w rozmowie z prof. Andrzejem Mencwelem przybliżona będzie postać Wacława Nałkowskiego – świetnego przedstawiciela polskiej inteligencji przełomu wieku XIX i XX, piewcy postępu, emancypacji i etosu pracy. Trzy główne nurty jego aktywności to geografia, pedagogika i publicystyka. Prace Wacława Nałkowskiego w dziedzinie geografii stanowiły kamień milowy w rozwoju dyscypliny w Polsce. To właśnie on napisał pierwszy od czasów Oświecenia podręcznik do geografii fizycznej. Potrafił przekazać swoją pasję uczennicom. Całe życie zarabiał bowiem jako nauczyciel w pensjach dla panien i na Uniwersytecie Latającym.

Maria Czaplicka – badaczka Syberii i pierwsza Polka, która uzyskała w Oksfordzie tytuł uniwersytecki pisała, że lekcje Wacława Nałkowskiego zadecydowały o jej naukowych wyborach. Nota bene jej brat był w Wołominie lekarzem, zaś ona sama odwiedzała Dom nad Łąkami i przyjaźniła się z Zofią Nałkowską.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00, poprowadzi je Anna Łazar. Wydarzenie ma charakter bezpłatny.