Wyłączenie dostaw wody

źródło: Wodociąg Marecki

Wodociąg Marecki informuje o planowanym wyłączeniu dostaw wody w dniu 27 września w godz. 09 do 15 w obszarze:

– ulica Zieleniecka na odcinku od Traugutta do Ząbkowskiej,

– ulica Warszawska,

– ulica Orzeszkowej.

Wyłączenie dostaw wody związane jest z rozbudową sieci wodociągowej.