Wznowienie handlu obwoźnego na bazarze w Zielonce

Wznowienie handlu obwoźnego na bazarze w Zielonce, fot: zielonka.pl

Od soboty 25 kwietnia wznowiony zostaje handel obwoźny na placu targowym w Zielonce. Jednak z uwagi na trwający stan epidemiczny, zezwala się na prowadzenie handlu obwoźnego z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych sanitarnych:

– obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji i dezynfekowanie nim dłoni oraz powierzchni, na których znajduje się żywność (np. lada, waga);
– osoby przebywające na placu targowym, zarówno sprzedający jak i kupujący, muszą mieć zasłonięte usta i nos;
– osoby sprzedające i kupujące zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek;
– na terenie placu targowego oraz w kolejkach przed pawilonem czy stanowiskiem handlowym należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby;
– przy stoisku mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby, włącznie z osobą sprzedającą
– rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe;
– towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę.