Zagospodarowanie skarpy dobiegło końca

471
Zagospodarowanie skarpy dobiegło końca, fot: zielonka.pl

Wykonawca zakończył prace na skarpie przy Urzędzie Miasta w Zielonce. Zagospodarowanie tego terenu odbyło się w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym. Już dzisiaj zostanie rozebrane ogrodzenie placu budowy i każdy będzie mógł swobodnie wejść na wzgórze przy Urzędzie Miasta. Na efekty rewitalizacji będziemy musieli jednak poczekać do wiosny, kiedy wszystkie rośliny rozkwitną.

Co zostało wykonane?

Powstała alejka spacerowa o nawierzchni mineralno-żywicznej, schody ażurowe z wejściem od strony Lipowej oraz trybunka od strony targowiska. Skarpa została oświetlona – zamontowano oprawy LED w gruncie, a także pionowe słupki podświetlające zarówno schody jak i okazałe dęby – pomniki przyrody. Ponadto pojawiły się nowe elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe oraz budki lęgowe i karmniki dla ptaków. Zobaczymy też domki, stanowiące schronienie dla owadów. W końcowym etapie wykonano prace związane z zaprojektowaną zielenią oraz pielęgnacją dębów.

Dzisiaj odbył się ostateczny odbiór inwestycji, która zupełnie zmieniła ten obszar tworząc kolejne miejsce wypoczynkowo-pamiątkowe na mapie Zielonki.

Jednak należą się Państwu dodatkowe wyjaśnienia co do ostatecznego wyglądu skarpy, gdyż na chwilę obecną nie jest on docelowy. Projekt powstał w poprzedniej kadencji samorządu, który podpisał umowę na dofinansowanie tego zadania.

Niestety projektant nie wziął pod uwagę specyfiki tego terenu oraz warunków i czynników z tym związanych, które mogły mieć zasadniczy wpływ na realizację zadania, jak też późniejsze bezpieczeństwo użytkowania skarpy. Nie przeprowadzono żadnych badań geologicznych skarpy. Wykonano jedynie bardzo płytkie badania odkrywkowe, co nie dawało jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy skarpa po wykonanej rewitalizacji nadal będzie stabilna.

Zagospodarowanie skarpy dobiegło końca, fot: zielonka.pl

Dlatego już na początku inwestycji pojawiły się pierwsze problemy oraz ryzyko, że zaprojektowane rozwiązania, z intensywną ingerencją w grunt, mogą wpłynąć negatywnie na sąsiadujący ze skarpą budynek użyteczności publicznej, tj. budynek Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Zielonka wstrzymał tę inwestycję, celem przeprowadzenia specjalistycznych badań i analiz geologicznych, których niestety zabrakło na etapie projektowania. Wykazały one, że konieczne jest wprowadzenie kilku istotnych zmian do projektu, adekwatnych do wymagającego terenu skarpy.

Cała ta sytuacja wpłynęła na termin wykonania inwestycji, który musiał się przedłużyć o trzy miesiące aneksując umowę. Zmieniono zakresu projektu poprzez ograniczenie niektórych elementów, zastępując je zupełnie innymi. Aktualnie jesteśmy w okresie późno jesiennym. Nie jest to najlepszy moment na dokonywanie nasadzeń niektórych roślin, szczególnie krzewów ozdobnych. Jest zbyt duże ryzyko, że nie przyjmą się i zakupione sadzonki trzeba będzie wyrzucić. Dlatego, zapobiegając marnotrawieniu środków z budżetu miasta, część nasadzeń zostanie wykonana wiosną przyszłego roku. W szczególności uzupełnienia nasadzeń krzewów i kwiatów dotyczą obszaru, który jest widoczny od strony ulicy Lipowej.

Inwestycja ta pokazała, że należy z rozwagą podchodzić do wszelkich inwestycji, przede wszystkim przewidywać jej skutki i ryzyko związane z bezpieczeństwem wykonanych prac. Niestety tego zabrakło przy projektowaniu, co mogło zakończyć się nawet osunięciem skarpy i drzew, w tym tak cennych pomników przyrody. Jednak udało się pokonać te trudności, wprowadzając takie rozwiązania, które nie tylko w znacznej mierze zachowują pierwotny zamysł zagospodarowania, ale przede wszystkim będą służyć bezpieczeństwu korzystania mieszkańcom z tego zielonego terenu.

Komentarze