Zielonka otrzymała 0,5 mln zł na budowę mostka w Dębinkach

Zielonka otrzymała 0,5 mln zł na budowę mostka w Dębinkach, fot: zielonka.pl

Zielonka otrzyma 500 tys. zł dofinansowania na budowę mostka łączącego Park Dębinki i osiedle Wolności. Urząd Miasta Zielonka pozyskał te środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja jest wykonywana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace projektowe w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję budowlaną.

Co zostanie wykonane?
– Budowa mostka obejmie:
– rozbiórkę starej kładki,
– budowę mostku,
– zabezpieczenie kanalizacji deszczowej,
– wykonanie instalacji oświetleniowej mostku,
– budowę nowego układu komunikacyjnego z fragmentem ścieżki rowerowej,
– umocnienie skarp, wałów i dna rzeki,
– przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej.

Prace w terenie rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Modernizacja tego obiektu to jeden z pierwszych etapów rewitalizacji parku Dębinki.

Zielonka otrzymała 0,5 mln zł na budowę mostka w Dębinkach, fot: zielonka.pl