Zielonka w Programie Pomocy Żywnościowej

Zielonka w Programie Pomocy Żywnościowej, fot: zielonka.pl

Miasto Zielonka przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wczoraj żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 54 Batalionu Zegrze Pd. przywieźli do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce około 4 ton żywności z Banku Żywności. Pomocą zostanie objętych 200 osób.

Dziś nastąpi wydawanie żywności podopiecznym, a w kolejnych dniach rozwiezienie i dostarczenie artykułów spożywczych osobom chorym i samotnym, bezpośrednio do ich domów.

Jest to już druga taka akcja z dostawą żywności dla potrzebujących wsparcia mieszkańców Zielonki. Pierwsza odbyła się w kwietniu. Wówczas z pomocą w dystrybucji żywności dla osób starszych, chorych i samotnych przyszli wolontariusze Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.