Zielonka walczy z hałasem z obwodnicy Marek

Obwodnica Marek, fot: WWL24

Burmistrz Grzegorz Dudzik zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o jak najszybsze podjęcie działań związanych z podniesieniem ochrony przed hałasem w okolicach otwartej w grudniu ubiegłego roku Trasy S8 na odcinku w Zielonce.

Już po pierwszych dniach od otwarcia trasy do urzędu napływały informacje od mieszkańców okolicznych posesji, dotyczące uciążliwego hałasu. Jeszcze przed końcem roku urząd zgłosił ten problem do GDDKiA wnosząc o podjęcie działań związanych z podniesieniem ochrony przed hałasem.

Co można w praktyce zmienić? Możliwe jest podniesienie barier dźwiękochłonnych w miejscach, gdzie są one za niskie lub budowa nowych barier, w miejscach gdzie ich brakuje. Niestety wymaga to czasu.

Miejsca instalacji i wysokość ekranów zostały określone w decyzji środowiskowej wydawanej na szczeblu wojewódzkim, na podstawie kryteriów zapisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Co istotne, pierwotnie ekrany miały być wyższe, ale w październiku 2012 r. Minister Środowiska wydał nowelizację rozporządzenia, podnosząc ówczesne normy hałasu komunikacyjnego do 6 dB, przez co, w miastach radykalnie zmniejszyła się liczba miejsc narażonych na przekroczenie tych norm.

Z pierwszych badań amatorskimi urządzeniami do rejestracji poziomu hałasu, wynika, że nawet te normy są nieznacznie, ale przekraczane.

Inwestor – GDDKiA zobowiązany jest do przeprowadzenia badania natężenia hałasu 12 miesięcy po całkowitym (z węzłami) oddaniu Trasy, by w praktyce sprawdzić, czy normy hałasu nie są przekroczone. Dokonuje się w tym celu badań przy budynkach mieszkalnych. Wszystko wskazuje na to, że w wielu miejscach natężenie hałasu zostanie stwierdzone większe od przewidywanego. Na podstawie tych badań wydawana jest decyzja o budowaniu nowych lub podwyższeniu istniejących ekranów. W praktyce może to się stać w okresie 12 do 24 miesięcy od pełnego oddania inwestycji.

Osoby, które chciałby zasięgnąć dodatkowych informacji burmistrz Zielonki zaprasza na spotkanie w czwartek 8 lutego 2018 r. o godz 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele oddziału warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: Urząd Miasta Zielonka