Zielonkowska „Czwórka” otrzyma nowy sprzęt informatyczny

Zielonkowska "Czwórka" otrzyma nowy sprzęt informatyczny

Miasto Zielonka, w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, realizuje projekt pn. ”Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

W ramach projektu, jedna z placówek w Zielonce – Szkoła Podstawowa Nr 4, otrzyma sprzęt informatyczny: zestawy komputerowe, laptopy, tablety, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, projektor multimedialny oraz programy wspierające naukę zdalną. Ponadto, nauczyciele i uczniowie zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Wartość całego projektu wynosi 34 999 800 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej opiewa na kwotę 27 999 840 zł.

Projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowany jest w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.