Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

Urząd Miasta Ząbki, fot: zabki.pl

COVID-19 (koronawirus) rozprzestrzenia się w tempie błyskawicznym i zagraża również Mieszkańcom Ząbek. W ostatnim czasie zamknięto szkoły, wiele miejsc użyteczności publicznej – wprowadzono również zmiany w Urzędzie Miasta.

– Od 13 marca przez dwa tygodnie (do 25 marca) należy ograniczyć wizyty w urzędzie i załatwiać wyłącznie najpilniejsze i konieczne sprawy (będą weryfikowane).

– Nie zmienią się dni i godziny pracy, jednak obsługa najpilniejszych spraw odbywać się będzie jednoosobowo wyłącznie na parterze. Urząd będzie zamknięty dla Mieszkańców

– nie ma możliwości wejścia na wyższe piętra.

– wejścia do budynku od strony parkingu będą zamknięte, można wchodzić jedynie od strony ul. Wojska Polskiego. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji. Należy z niego obowiązkowo korzystać!

– sprawy będzie można załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem ePUAPu (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub mailowo.

– Nie będzie czynna kasa Urzędu. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych będzie można uiścić przelewem na rachunki indywidualne, jeśli są przydzielone lub na rachunek Urzędu:

Bank Handlowy – opłaty za nieruchomości, opłaty lokalne i opłaty skarbowe
26 1030 1016 0000 0000 9290 1009

Opłata za gospodarowanie odpadami – opata za śmieci
79 1030 1016 0000 0000 9290 1025

– Zostają odwołane wszystkie zaplanowane spotkania Mieszkańców z Burmistrzem.