Zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej

1192
Wywóz odpadów, fot: fotolia.com

W gminie Wołomin od 1 lipca zmianie ulegnie sposób obliczania stawki za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej. Pozwoli to na uszczelnienie systemu opłat.

Według szacunków Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie około 4 tysięcy odbiorców unika płacenia za odbiór odpadów. W zabudowie wielorodzinnej, gdzie problem jest największy, został zmieniony sposób obliczania stawki. Zgodnie z uchwałą przyjętą podczas sesji Rady Miasta w dn. 28 maja 2020 roku:
• Opłaty za gospodarowanie odpadami od zużycia wody naliczane będą tylko w zabudowie wielorodzinnej.
• Przyjęta stawka odpadowa za m3 zużytej wody to 10 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody statystycznie zużywamy od 2,4 do 3,0 m3 wody na osobę na miesiąc. Zgodnie z informacjami z PWIK w Wołominie mieszańcy gminy zużywają średnio 2,85 m3/osobę.
• Wysokość opłaty zostanie naliczona za średnie miesięczne zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy.
• Nowe zasady naliczania opłaty za odpady w zabudowie wielorodzinnej będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r.

W zabudowie jednorodzinnej sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami i wysokość stawki pozostają bez zmian. W związku ze zmianą systemu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej Urząd Gminy Wołomin przygotował listę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania LINK.

Komentarze