Zmiany kadry kierowniczej w wołomińskiej komendzie

Zmiany kadry kierowniczej w wołomińskiej komendzie, fot: policja.pl

W ubiegły poniedziałek odbyła się odprawa kadry kierowniczej wołomińskiej komendy. 

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Funkcjonariusz Wydziału Ogólnego odczytał rozkaz Komendanta Stołecznego Policji dotyczący powierzenia obowiązków podinspektorowi Rafałowi Trzaskomie na nowym stanowisku służbowym – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

Następnie głos zabrał  Komendant KPP w Wołominie życząc wielu sukcesów w służbie I Zastępcy, który podziękował przełożonemu za olbrzymi kredyt zaufania i zapewnił, że zrobi wszystko, by go nie zawieść.

Ponadto obowiązki na stanowisku Komendanta Policji w Ząbkach zostały powierzone nadkomisarzowi Marcinowi Pałysce. Komisarzowi Rafałowi Łaszanowskiemu powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Kobyłce. Podinspektor Marcin Złotnik został Naczelnikiem Wydziału Ogólnego KPP w Wołominie.