Zmiany w Kobyłce spowodowane koronawirusem

Urząd Miasta Kobyłka, fot: kobylka.pl

Od poniedziałku 24 sierpnia, zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta. Ograniczenia w sposobie załatwiania spraw związane są z bieżącą sytuacją epidemiczną w Polsce.

Mieszkańcy przed wejściem do Urzędu będą korzystać z domofonu, znajdującego się przy drzwiach i powiadamiać, w której komórce organizacyjnej zamierzają załatwić sprawę. Zostaną wprowadzeni do Urzędu przez pracownika Wydziału, w gestii którego znajduje się dana sprawa, po zmierzeniu temperatury (w sposób zdalny), zakryciu ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz założeniu rękawiczek lub zdezynfekowaniu rąk. W pomieszczeniu, w którym będzie następowała obsługa Mieszkańca, może znajdować się tylko jedna osoba (pomijając pracowników).

Jednocześnie przypominamy, że sprawy można załatwiać również za pośrednictwem: operatora pocztowego, elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu lub poczty e-mail.

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały poinformowało, że z powodu wykrycia przypadku covid-19, decyzją organu prowadzącego, Publiczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce od 24 sierpnia jest zamknięte do odwołania.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną dyżury radnych w Biurze Rady Miasta również są zawieszone do odwołania. Z radnymi można się kontaktować telefonicznie za pośrednictwem Biura Rady pod numerem 22 760 70 14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej brm@kobylka.pl.