100 mln dla szpitali

100 mln dla szpitali, fot: mazovia.pl

Sytuacja szpitali jest coraz trudniejsza – alarmują radni województwa. Wskazują na niedofinansowanie świadczeń przez NFZ, ale też inflację i rosnące koszty. Wszystko to uderza w placówki, a ostatecznie w pacjentów. Stąd dzisiejsza decyzja sejmiku o przekazaniu mazowieckim placówkom blisko 100 mln zł. To środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

– Nasza decyzja wynika z kilku powodów. Po pierwsze od wielu lat wiemy, że ryczałty które są dedykowane szpitalom są zwyczajnie za małe. Zmienia się zachorowalność, procedury, koszty funkcjonowania naszych placówek są dużo większe niż do tej pory. Wynika to m.in. z rosnących wynagrodzeń, kosztów bieżącego utrzymania, leków czy energii. To wszystko zmienia kondycję naszych placówek. Dodatkowo trudny czas pandemii pokazał, że musimy reagować szybko na różnego rodzaju potrzeby. Z jednej strony trzeba było zabezpieczyć szpitale i personel medyczny, aby placówki mogły w miarę normalnie funkcjonować, z drugiej strony strony mieliśmy do czynienia z wyłączaniem całych oddziałów, a nawet szpitali. Stąd nasza dzisiejsza decyzja, aby przeznaczyć 100 mln zł na pokrycie strat w naszych placówek medycznych – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Reklama

Wstępne dane dotyczące strat netto szpitali marszałkowskich pokazują, że bez pomocy finansowej na poziomie co najmniej 100 milionów złotych z budżetu województwa szpitale sobie same nie poradzą. Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący może pokryć straty netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Oznacza to, że nie ma już obowiązku pokrywania straty.
Mazowsze pokryje straty szpitali

Reklama

Na koniec 2021 r. samorząd Mazowsza był podmiotem tworzącym dla 26 jednostek służby zdrowia, w tym 17 SPZOZ-ów i 9 spółek. Obecnie ich liczba zmniejszyła się do 25 ze względu na przyłączenie w kwietniu tego roku Centrum ATTIS do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W projekcie nowelizacji budżetu na 2022 r., która była przedmiotem dzisiejszego sejmiku, na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą i pokrycie strat netto szpitali władze regionu planują przeznaczyć aż 100 mln zł. Na tak duże straty wpływ miała przede wszystkim pandemia Covid-19. Szczególnie dotyczy to szpitali psychiatrycznych, które nie mogły w tym czasie w pełni wykonać kontraktów.

– To są porażające dane, które pokazują, że zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, że szpitale nie stracą na pandemii COVID 19 okazały się fałszywe. Wiele z naszych placówek przyjmując pacjentów covidowych nie było w stanie realizować części swoich normalnych kontraktów. Placówki starały się nadrobić niewykonane kontrakty w późniejszym okresie, ale dla części z nich na przykład szpitali psychiatrycznych stało się to fizycznie niewykonalne. Ponadto przystosowanie placówek do pandemii mimo olbrzymiego wsparcia ze strony samorządu województwa nie obyło się także bez kosztów po stronie szpitali – zaznaczył przewodniczący komisji zdrowia w sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski.

Radna Wioletta Paprocka-Ślusarska nie pozostawia złudzeń co do pozostałych przyczyn tej sytuacji – Droższy prąd, leki, środki czystości, żywność czy koszty samej pracy spowodowały, że szpitale po ciężkim czasie covidowym stanęły na granicy kolejnych katastrof finansowych. Wszystko drożeje, a wycena procedur przez NFZ pozostaje na tym samym poziomie. Samorząd zastępuje Państwo. Mazowsze zamiast wydawać pieniądze np. na programy pomagające dziecięcej psychiatrii, której Państwo też nie widzi, będzie musiało pokryć straty wynikające z drożyzny.

Największe straty według danych wstępnych zanotowały dotychczas:
– Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu – 43,6 mln zł;
– Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. – 24,1 mln zł;
– Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 17,7 mln zł;
– Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – 14,9 mln zł;
– Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 13,6 mln zł;
– Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. – 11,4 mln zł;
– Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – 11,2 mln zł.