11 ofert przetargowych na budowę parkingu „P+R” w Duczkach

11 ofert przetargowych na budowę parkingu "P+R" w Duczkach

Na zrealizowanie inwestycji budowy parkingu typu „Parkuj i Jedź” przy ul. Przytorowej w Duczkach, w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert przetargowych.

Parkingi „P+R” (Parkuj i jedź) ulokowane są przy węzłach komunikacyjnych i  są przeznaczone dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Po zostawieniu na nich pojazdu pozwalają na kontynuację podróży środkami komunikacji miejskiej.

Inwestycja zakłada budowę jezdni manewrowej, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, chodnika, kanalizacji deszczowej, stojaków i wiaty rowerowej. Teren zostanie odpowiednio oświetlony. Przewidziana jest również budowa przyłącza elektroenergetycznego do biletomatu.

11 ofert przetargowych na budowę parkingu „P+R” w Duczkach