11 zabytków w regionie warszawskim wschodnim zostanie wyremontowanych przy wsparciu samorządu Mazowsza

11 zabytków w regionie warszawskim wschodnim zostanie wyremontowanych przy wsparciu samorządu Mazowsza

Władze Mazowsza pomogą w remoncie 11 zabytków z regionu warszawskiego wschodniego. Dziś radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu 11 mln zł z budżetu regionu na prace restauratorskie i konserwatorskie przy 135 mazowieckich zabytkach. – To są wyjątkowe obiekty, które wymagają stałej, profesjonalnej opieki. Będziemy pomagać, bo widzimy w tym głęboki sens. Te zabytki powinny zostać zachowane w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 Kolejny rok z rzędu nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. To największa liczba w historii tego programu. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie o wartości przekraczającej 39 mln zł. – Z jednej strony, tak duże zainteresowanie buduje, bo oznacza to, że jest w nas tak wrażliwość, która nakazuje nam chronić i ratować te najcenniejsze obiekty. A z drugiej pokazuje, że wciąż jest tak wiele do zrobienia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Reklama

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowana kierowała się takimi kryteriami, jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów. Jak wyjaśnia Paweł Cukrowski, dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego komisja oceniająca wnioski zaproponowała przyznanie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten sposób można było dofinansować ich jak największą liczbę. – W tym roku komisja miała wyjątkowo trudne zadanie. W związku z dużym zainteresowaniem programem podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu wsparcia na poszczególne inwestycje, tym samym dofinansowując większą liczbę wniosków. Czekamy teraz na ostateczne decyzje beneficjentów. W przypadku ewentualnych rezygnacji uruchomimy listę rezerwową – zaznacza dyrektor.

Ostatecznie radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 135 zabytkom. Ich łączna wartość to 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (87), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (48).

W powiatach legionowskim, mińskim, otwockim i wołomińskim (region warszawski wschodni) dotacje otrzymało 11 obiektów. Łączna wartość dofinasowania to ok. 1 mln zł. W tym roku wsparcie z budżetu Mazowsza pomoże m.in. pracach konserwatorskich i robotach budowlanych na poddaszu i dachu pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie, konserwacji parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej czy pracach konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej plebanii w Dębem Wielkim.

Lista beneficjentów z regionu warszawskiego wschodniego:

L.p.

Powiat

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

 Kwota dotacji

1

legionowski

Prace konserwatorskie i roboty budowlane w partii poddasza i na dachu pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie

Antoni Borzewski

70 000

2

wołomiński

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odwodnienia

Gmina Radzymin

120 000

3

miński

Konserwacja estetyczna struktury architektonicznej XIX wiecznego prospektu organowego z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim – etap II

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim

40 000

4

wołomiński

Prace konserwatorskie przy zabytkowym parowozie z tendrem z 1953 roku zlokalizowanym w Markach

Gmina Miasto Marki

80 000

5

wołomiński

Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Gmina Klembów

60 000

6

wołomiński

Wykonanie izolacji pionowej „Domu pod Akacjami” w Wołominie

Anna Łazar

150 000

7

otwocki

Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów w willi „Frankówka” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 w Józefowie

Miasto Józefów

80 000

8

wołomiński

Renowacja willi Wilhelma Lewego w Kobyłce

Miasto Kobyłka

150 000

9

wołomiński

Willa Laurentium w Wołominie – remont dachu

Małgorzata i Grzegorz Wajs

130 000

10

otwocki

Wykonanie konserwacji zabytkowego obrazu „Trójca Święta” ołtarza głównego w Kościele pw. Świętej  Trójcy w Kołbieli

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Kołbieli

12 000

11

miński

Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej plebanii w Dębem Wielkim

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim

110 000

 

11 zabytków w regionie warszawskim wschodnim zostanie wyremontowanych przy wsparciu samorządu Mazowsza