200 tys. zł wsparcia dla OSP

200 tys. zł wsparcia dla OSP, fot: powiat-wolominski.pl

Na początku sierpnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Wołomińskiego dla ochotniczych straży pożarnych. Środki na ten cel w budżecie powiatu na 2021 rok zabezpieczyła Rada Powiatu Wołomińskiego.

W czerwcu br. Rada Powiatu Wołomińskiego na wniosek Zarządu podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez Ochotnicze Straże Pożarne z budżetu Powiatu Wołomińskiego. Nabór wniosków ogłoszony przez Zarząd Powiatu trwał od 9 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia br. Wnioski o dofinansowanie złożyły łącznie 42 ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu wołomińskiego i każda z nich otrzymała wsparcie w wysokości do 5 tys. złotych.

Starosta Wołomiński Adam Lubiak złożył przedstawicielom OSP podziękowania za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz pogratulował skutecznie złożonych wniosków o dofinansowanie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz powiatu m.in. przewodniczący Rady Powiatu Adam Pietrzak, wicestarosta Piotr Borczyński, członkowie zarządu Paweł Dąbrowski i Grzegorz Siwek, wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk, radny Paweł Śliwa oraz wójt Gminy Dąbrówka, którzy dołączyli się do życzeń składanych przez starostę i pogratulowali pozyskanego wsparcia.

Jednostki mogą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na realizację zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji, poprzez m.in. zakup umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony zakup sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

200 tys. zł wsparcia dla OSP, fot: powiat-wolominski.pl