24 mln złotych na budowę dwóch dróg w powiecie wolomińskim

24 mln złotych na budowę dwóch dróg w powiecie wolomińskim, fot: powiat-wolominski.pl

Dzisiaj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński podpisał z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem 2 umowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rządowego programu #FunduszDrógSamorządowych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słonecznej) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ul. Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów, Urząd Gminy Dąbrówka;

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego.

Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą” otrzymał wsparcie w wysokości prawie 24 mln złotych.