600 tys. zł z UE dla OSP w Starych Załubicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Załubicach, fot: czerwonesamochody.com

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przeznaczono blisko 4,7 mln zł na kulturę w subregionie okołowarszawskim.

W piątek 21 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Radzymin, na mocy której do OSP w Starych Załubicach trafi 600 tys. zł.

Środki zostaną przeznaczone na adaptację budynku do celów kulturalno-edukacyjnych.

Projekt otrzyma unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego