Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, fot: powiat-wolominski.pl

Podczas odbywającej się w dniu 18 czerwca, XLIX Sesji Rady Powiatu radni głosami 16 za i 12 przeciw udzielili Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Przed rozpoczęciem najważniejszej w roku sesji Rady Powiatu Wołomińskiego odbył się występ dziecięcego zespołu muzyki dawnej Flauti Divertenti z Woli Rasztowskiej. Po krótkim występie radni przeszli do porządku obrad.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wołomińskiego zaopiniowały pozytywnie Sprawozdanie Opisowe.
Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017 przedstawiła Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, następnie Starostwa Wołomiński Kazimierz Rakowski przedstawił prezentację z najważniejszymi inwestycjami w Powiecie Wołomińskim w roku 2017.
źródło: powiat-wolominski.pl