Pies, fot: pixabaycom

Od 1 stycznia 2021 r. w gminie Radzymin będzie obowiązywała opłata za posiadanie psa w wysokości 120 zł rocznie. Z opłaty będą zwolnieni właściciele tych czworonogów, które zostaną „zaczipowane” – czyli wyposażone w elektroniczny mikroprocesor, który identyfikuje psa. W tym celu gmina Radzymin organizuje w kolejne soboty od 24 października do 12 grudnia br. akcję bezpłatnego czipowania psów.

Elektroniczne znakowanie psów, zwane potocznie czipowaniem, polega na oznakowaniu zwierząt mikroprocesorem, czyli maleńkim „czipem”, który wszczepia się pod skórę psa. Oznakowanie pozwala szybko odnaleźć właściciela, gdy pies się zgubi, wiec jest ważnym elementem zapobiegania bezdomności zwierząt. Czipowanie pozwala również znacząco ograniczyć koszty, jakie gmina ponosi w związku z odławianiem bezpańskich psów.

Przyjęta w sierpniu br. uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie nakłada na właścicieli psów opłatę roczną w wysokości 120 zł, obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Jednocześnie całkowicie zwalnia z tej opłaty właścicieli psów trwale oznakowanych czipem. W ten sposób gmina chce przekonać posiadaczy czworonogów do oznakowania psów – nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale również w celu skuteczniejszego zapobiegania bezdomności zwierząt. Czipowanie jest jedną z najlepszych metod, która zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia pupila w przypadku zaginięcia.

Na czym polega czipowanie?
Czip to mikroprocesor zamknięty w sterylnej powłoce wielkości ziarenka ryżu, wykonanej ze specjalnego szkła, które jest w pełni bezpieczne dla psa. Czip nie pęka pod naciskiem, nie przegrzewa się, nie uwalnia żadnych substancji i jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm czworonoga. Nie przeszkadza mu i nie powoduje reakcji alergicznych.

Czipowanie jest standardową procedurą weterynaryjną, która u zwierzęcia powoduje jedynie chwilowy, niewielki dyskomfort. Lekarz weterynarii umieszcza czip pod skórą między łopatkami lub na szyi psa za pomocą specjalnego aplikatora przypominającego strzykawkę. Zabieg trwa kilka sekund i nie jest bardziej bolesny niż zwykły zastrzyk.

Mikroprocesor zawiera unikatowy 15-cyfrowy kod. Nie zawiera żadnych innych danych. Kod rejestrowany jest w specjalnej bazie danych i przyporządkowany go do nazwiska właściciela. Zazwyczaj gabinety weterynaryjne wykonują rejestrację w ramach usługi czipowania. Dzięki przypisaniu danych właściciela do numeru czipa identyfikacja psa w razie zaginięcia jest o wiele łatwiejsza. Numer można odczytać specjalnym czytnikiem i błyskawicznie powiadomić właściciela. Czytnikami czipów dysponują wszystkie gabinety weterynaryjne oraz radzymiński Eko-Patrol, a także nierzadko przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

„Zaczipuj psa, aby zwolnić się z opłaty!”
Pod takim hasłem gmina Radzymin zachęca mieszkańców, posiadających czworonogi, do udziału w bezpłatnej akcji czipowania psów. Czipowanie będzie odbywało się w soboty, od 24.10.2020 do 12.12.2020, w następujących godzinach i lokalizacjach:

Reklama
Data Godziny Miejscowość Lokalizacja
24.10.2020 10:00-12:00 Stare Załubice OSP w St. Załubicach, ul. Mazowiecka 49
24.10.2020 13:00-15:00 Mokre OSP w Mokrem, ul. Strażacka 1
07.11.2020 10:00-12:00 Słupno Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej, al. Jana Pawła II 14
07.11.2020 13:00-15:00 Cegielnia plac zabaw, ul. Sikorskiego
14.11.2020 10:00-12:00 Radzymin Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej, ul. Konopnickiej 24
21.11.2020 10:00-14:00 Radzymin Radzymińska Przychodnia Weterynaryjna, ul. POW 17
28.11.2020 10:00-12:00 Słupno Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej, ul. Szkolna 3
28.11.2020 13:00-15:00 Ciemne Zespół Szkolno-Przedszk. im. J. Januszewskiej, ul. Wołomińska 208
05.12.2020 10:00-12:00 Nadma Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Szkolna 7
12.12.2020 10:00-12:00 Stary Dybów plac zabaw, ul. Zwycięska

Terminy mogą ulec zmianie z powodu sytuacji epidemiologicznej – o ewentualnych zmianach gmina będzie informować na stronie www, na profilu gminy na Facebooku i poprzez system „Radzymin SMS”.

Podczas akcji bezpłatnego czipowania właściciele czworonogów mogą również skorzystać z możliwości płatnego zaszczepienia swojego pupila przeciw wściekliźnie (należy pamiętać o zabraniu książeczki zdrowia psa). Coroczne szczepienie psa przeciw wściekliźnie jest ustawowym obowiązkiem każdego właściciela.

Refundacja kosztów czipowania w ramach gminnego programu
Jeśli ktoś nie zdąży zaczipować psa podczas nieodpłatnej akcji, to nadal może uzyskać refundację kosztów z gminy w wysokości 30 zł w ramach gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami. Należy wówczas zaczipować zwierzę na własny koszt w dowolnym gabinecie weterynaryjnym (ceny wahają się od ok. 30 do 60 zł), a następnie złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów do wysokości 30 zł wraz z załączoną fakturą. Wnioski można składać przez cały rok – koszty będą zwracane przez gminę do wyczerpania budżetu przeznaczonego na program w danym roku.

Opłata za psa w gminie Radzymin w 2021 r.
Zgodnie z uchwałą nr 343/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie stawka opłaty od posiadania psów wynosi 120 zł od jednego psa rocznie. Stawka ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty, np. jeśli ktoś nabył psa w sierpniu, to obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, czyli od września i wynosi 40 zł w pierwszym roku (4 miesiące x 10 zł). W kolejnych latach obowiązuje już pełna stawka roczna, czyli 120 zł. Jeśli ktoś ma więcej zwierząt, opłatę należy pomnożyć przez liczbę psów.

Posiadacz psa/psów powinien uiścić opłatę do 30 kwietnia 2021 r. W przypadku nabycia psa po tej dacie – opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Należy ją zapłacić przelewem na konto 59 2490 0005 0000 4600 2442 8620, wpisując w tytule przelewu: „opłata za posiadanie psa/psów za rok ……” lub w kasie Urzędu Miasta i gminy Radzymin.

Dalsze informacje nt. opieki nad zwierzętami w gminie Radzymin
Więcej informacji o dofinansowaniu do czipowania oraz kastracji/sterylizacji psów i kotów w gminie Radzymin znajduje się na stronie www.radzymin.pl w zakładce Gminny Program Opieki nad Zwierzętami – link: https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=577&strona=1. Wszelkie informacje można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, tel. 22 66 76 870 lub u pracowników EkoPatrolu pod nr. tel. 22 66 76 700, adres poczty elektronicznej: eko@radzymin.pl.

Komentarze