Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

1918
Szczepienia ochronne lisów, fot: fotolia.com

W dniach 12-21 września w województwie mazowieckim zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

W terminie od 12 do 21 września 2017 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego: powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat węgrowski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwoleński.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych.

– Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50’E oraz 25 dawek na 1 km2 na obszarze na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50′ E .
– Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych
– Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
– Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
– Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
– Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
– Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
– Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.


WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

– Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
– Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
– Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
– Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
– Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
– Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
– Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
– Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
– W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.


TEREN WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

PROSIMY O UWAGĘ

– Nie podnosić i nie niszczyć przynęt ze szczepionką.
– Psy trzymać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach przez 14 dni po wyłożeniu szczepionki.
– Zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt.
– Przy kontaktach ze szczepionką zgłosić się do lekarza medycyny.
– Stosowne informacje należy przekazać dzieciom przez ich opiekunów i rodziców.


INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

– Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
– Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
– Przynęty mają kształt kostki (4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm) koloru brunatno – zielonego. W środku umieszczony jest plastikowy blister (średnica 20 mm) z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
– Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
– Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
– Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
– Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
– Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
– Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Akcja szczepienia lisów

źródło : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Komentarze