Badania przesiewowe łagodnych zaburzeń poznawczych

Badania przesiewowe łagodnych zaburzeń poznawczych

Centrum Psychoterapii Spektrum zaprasza na bezpłatne badania w ramach działań pod tytułem „Badania przesiewowe łagodnych zaburzeń poznawczych u mieszkańców Gminy Wołomin w wieku 60+”.

Badania mają na celu ocenę zmian w zakresie aktywności poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ogólnego funkcjonowania osoby badanej. W tym ocenę występowania zaburzeń poznawczych takich jak problemy z pamięcią, obniżona koncentracja lub pogorszenie funkcjonowania.

Wszelkie dokładne informację uzyskają Państwo pod nr tel. 504 749 021
Centrum Psychoterapii Spektrum
al. Armii Krajowej 16 A
05-200 Wołomin

Działania finansowane z środków Gminy Wołomin.