Bezpieczeństwa, uczmy się od dziecka

Rocznie na świecie ginie 1.300.000 osób, główną przyczyną śmierci osób w wieku od 15 do 44 lat są wypadki drogowe. Jeden na cztery zgony dotyczy pieszych i rowerzystów. Chcąc zmienić te przerażające statystyki, musimy radykalnie poprawić nie tylko infrastrukturę drogową, ale i opracować nowoczesne metody nauczania bezpiecznego poruszania się po drogach, w tym kształtowania prawidłowych postaw, zaczynając od najmłodszych, dzieci.

Organizowane od kilku lat międzynarodowe Tygodnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, mają na celu uwrażliwienie na negatywne zjawisko, jakie niesie ze sobą rozwój transportu i motoryzacji. W dniach 15 – 21 maja na świecie odbywać się będzie już 7 edycja programu, w którym od dwóch lat czynnie uczestniczy także Polska.

Wojewoda Mazowiecki wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty zaplanowali w dniach 11 – 19 maja Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa, a w przeddzień tej daty, w gościnnych salach MCER w Markach zorganizowano konferencją pod hasłem „Prawo jazdy, moje bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Spotkanie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwo na ulicach, w drodze do szkoły, w domu czy w czasie wolnym od zajęć cieszyło się potężnym zainteresowaniem zaproszonych nauczycieli i dyrektorów mazowieckich szkół.

– Drugi Tydzień Bezpieczeństwa nie odbyłby się, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu służb, organów prowadzących, dyrektorów szkół i tych, którym problematyka jest bliska, zatem nam wszystkim, bo mowa naszych dzieciach i wnukach – deklarowała Mazowiecka wicekurator Dorota Skrzypek.

Wydarzenie to już na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego i kuratorium, choć jej historia jest krótka.

– W pierwszej jego odsłonie w samych tylko piknikach, rajdach czy zajęciach w miasteczkach ruchu udział wzięło około 1600 dzieci i uczniów szkół podstawowych –informował wicewojewoda Artur Standowicz.

– Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa jest świadomym propagowaniem zasad, które powinniśmy wpajać dzieciom w wieku przedszkolnym – przekonywał kolejny mówca, poseł Paweł Lisiecki twierdząc – Na profilaktykę nigdy nie jest zbyt wcześnie, ale też nigdy zbyt późno. Ten złożony proces musimy rozpocząć od maleńkości następnie trzeba go umiejętnie doskonalić.

Sukcesy w tej mierze ma także powiat wołomiński, o czym zapewniał starosta Adam Lubiak deklarując – to dobra i potrzebna inicjatywa, w którą doskonale się wpisujemy. My też wspólnie z 12 gminami, zmieniamy rzeczywistość mieszkańców, z sukcesem staramy się poprawiać bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. W ciągu ostatnich 4 lat udało nam się zmniejszyć ilość wypadków na drogach z udziałem rowerzystów o ponad 50%. W tym czasie powstało łącznie w gminach ponad 100 km nowych ścieżek rowerowych.