Bezpieczny rowerzysta – edukacyjna akcja pod mareckimi szkołami

88
Bezpieczny rowerzysta źródło: marki.pl

W sąsiedztwie mareckich szkół Paweł Paczek będzie prowadził akcję „Bezpieczny rowerzysta”

Kto z młodszych markowian nie zna wujka Pawła i klubu rowerowego Trybik? Paweł Paczek to opiekun obu mareckich miasteczek ruchu drogowego. Prowadzi on również zajęcia w przedszkolach na temat ruchu drogowego. 

To okazja, by przyjrzeć się, czy młodzi markowianie prawidłowo dojeżdżają na lekcje oraz czy mają dobrze przygotowany rower i ekwipunek. Jednym z grzechów głównych jest m.in. brak kasku. Podczas akcji będą rozdawane odblaski oraz gadżety związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Początek  już dziś w pod jedną z mareckich szkół. Taka akcja będzie zrealizowana pod każdą publiczną placówką. Opiekunowi obu miasteczek ruchu drogowego będzie towarzyszyć przedstawiciel policji.

Komentarze